Pretražite i kupite originalna dela savremene srpske umetnosti
Anđela  Kopanja

Anđela Kopanja

Anđela
Kopanja

Anđela Kopanja je rođena 1998. godine. Nakon završene Škole za dizajn Bogdan Šuput 2017. godine je upisala osnovne Akademske studije slikarstva u Novom Sadu, na kojima je diplomirala 2021. godine u klasi prof. Bosiljke Zirojević Lečić. Iste godine ona upisuje master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, koje završava 2022. godine pod mentorstvom prof. Vesne Knežević. Do sada je učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama i projektima u zemlji i regionu.
Anđela  Kopanja

Još tokom osnovnih akademskih studija Anđela se interesuje za tehnike koje obuhvataju tradicionalni i savremeni pristup likovnom stvaralaštvu, ali pored toga, u ličnom radu prepoznaje interesovanje za analizu sopstvenog okruženja, pa tako i svoje radove (slike, crteže, fotografije i predmete) doživljava kao ambijentalne. Istraživanjem fotografije i njene višestruke primene u vizuelnom prikazivanju identiteta savremenog društva nastoji da prikaže atmosferu zaustavljenog trenutka svakodnevice. Kroz igru sa kolorističkim kontrastima, svetlosti i senkom, Anđela daje na značaju naizgled nevažnim, ali itekako uticajnim trenucima na razvoj ličnosti. U seriji radova „O svakodnevici“ isticanjem zaustavljenog trenutka ispijanja kafe, kao jednog od oblika banalnog rituala ili navike, Anđela ostavlja posmatraču mogućnost da se zapita kakav scenario se desio iza jednostavno prikazanog kadra. “Party time” je naziv projekta na kom Anđela trenutno radi. Na ovim slikama posmatrač postaje deo prikazanog događaja, a slike postaju deo scenografije. One korespondiraju sa svetlosnim refleksijama i neonima u mračnom ambijentu, a senka protagoniste izaziva njegovo kretanje, što rezultira ponovnom sagledavanju i konzimiranju novonastalog okruženja.

Party time
Party time 200.00 x 200.00 cm Anđela Kopanja
2300.00 €
O svakodnevnici
O svakodnevnici 200.00 x 200.00 cm Anđela Kopanja
2300.00 €
Party time 2
Party time 2 200.00 x 200.00 cm Anđela Kopanja
2600.00 €
Party time 3
Party time 3 100.00 x 100.00 cm Anđela Kopanja
1900.00 €

Pretražite i budite informisani

Redovne informacije o našoj ponudi možete dobiti prijavom na newsletter

© 2018. All Rights Reserved

with love by Point Mars