Pretražite i kupite originalna dela savremene srpske umetnosti
Teodora Pavković

Teodora Pavković

Teodora
Pavković

Teodora Pavković rođena je 1999. godine. Završava srednju Školu za dizajn u Beogradu, i kao izuzetno nadaren đak stiče pravo da upiše Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu 2016. godine, posle treće završene godine srednje škole. Osnovne akademske studije završava na FPU, 2020. godine (modul primenjena umetnost, smer primenjeno slikarstvo). Iste godine upisuje master akademske studije, smer primenjeno slikarstvo, koje završava 2022. godine. Od 2022. godine postaje član Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS).
Teodora Pavković

Teodorin likovni izraz bazira se na povezivanju monumentalnog i štafelajnog slikarstva sa elementima digitalne umetnosti.

Slike su nastale  kroz tradicionalni pristup slikanja uljem na platnu pomoću lazura i oslanjaju se na slikarsku tehniku korišćenu još od baroka, ali ne prikazuju figuraciju niti materijalni svet, već oslikavaju metafizički prostor energija i sila, nevidljiv ljudskom oku i dematerijalizovanom, gde tradicionalna lazurna tehnika stvara neograničenu dubinu sličnu beskonačnoj dubini kompjuterskih vektora. Njihova materijalizacija moguća je samo kroz imaginaciju umetnika. Sama tematika takođe je dvojaka, jer ideja metafizičkog sveta duboko je ukorenjena u narodnim verovanjima, religijama i tradicijama, ali moja vizija beskonačnog prostora energija vizuelno je inspirisana vektorima i kompjuterskim jezikom, nečim što je nedvosmisleno savremeno. Vektor sam po sebi predstavlja beskonačnost, jer ga je moguće beskonačno uvećavati, i to ga čini srodnim sa svetom energija u kojima ne postoji veličina, oblik ili granica prostora, već je sve relativno i beskonačno. Smatram da su tradicija i savremeno doba neraskidivo vezani i nastojim da taj spoj prikažem u svojim delima”. Teodora Pavković

Paralelna dimenzija, pravac A
1400.00 €

Pretražite i budite informisani

Redovne informacije o našoj ponudi možete dobiti prijavom na newsletter

© 2018. All Rights Reserved

with love by Point Mars