Pretražite i kupite originalna dela savremene srpske umetnosti
Zvezde u usponu

Zvezde u usponu

Od 450 pristglih prijava, stručni žiri Galerije ŠTAB odabrao je sedamnaest autora za prezentaciju i promociju na prodajnoj platformi ArtDragstor, u okviru stranice Rising stars čiji je sponzor Birra Moretti. Predstavljamo mlade autore koji su prošli konkurs. To su:

Marko Vučković, Sandra Ninić, Teodora Pavković, Anđela Kopanja, Mia Ugrenović, Sara Lazarević, Dunja Ćorlomanović, Anja Preradović, Tamara Jokić, Danijela Mihić, Nađa Petuhov, Matheo Delalle-Putniković, Bojana Božićić, Katarina Petrović, Pavle Ćurčić, Milica Knežević i Maja RadulovićRezultati konkursaGALERIJA ŠTAB OBJAVLJUJE REZULTATE KONKURSA “BIRRA MORETTI RISING STARS”

Na konkurs je stiglo preko 450 prijava mladih vizuelnih umetnika od 18 do 30 godina.

Stručni žiri u sastavu: Marko Brun, osnivač i vlasnik Galerije ŠTAB, Ana Kršljanin, istoričarka umetnosti, umetnički direktor Galerije ŠTAB i Smiljka Čabraja, istoričarka umetnosti, kustos Galerije ŠTAB, odabrao je sedamnaest autora za prezentaciju i promociju na prodajnoj platformi Art Dragstor, u okviru stranice Rising Stars čiji je sponzor Birra Moretti, kao i za učešće na velikoj kolektivnoj izložbi koja će biti organizovana na završetku projekta. Odabrani autori su: Anđela Kopanja, Anja Preradović, Bojana Božičić, Danijela Mihić, Dunja Ćorlomanović, Maja Radulović, Marko Vučković, Matheo Delalle Putniković, Mia Ugrenović, Milica Knežević, Nađa Petuhov, Pavle Ćurčić, Sandra Ninić, Sara Lazarević, Tamara Jokić, Teodora Pavković i Katarina Petrović.

Žiri je konraktirao odabrane umetnike i blagovremeno će ih obavestiti o daljim koracima vezanim za prezentaciju na prodajnom sajtu Art Dragstor.

Zahvaljujemo se svim učesnicima konkursa na poslatim radovima.OTVORENI JAVNI POZIV U PROJEKTU ZA PODRŠKU MLADIM VIZUELNIM UMETNICIMA „BIRRA MORETTI RISING STARS“ BRENDA BIRRA MORETI

Birra Moretti brend u saradnji sa Galerijom ŠTAB upućuju javni poziv svim vizuelnim umetnicima od 18 do 30 godina za učešće u projektu „Birra Moretti Rising Stars“.

Cilj javnog poziva „Birra Moretti Rising Stars“ je želja brenda da kao sponzor platforme „Birra Moretti Rising Stars“, pruži podršku najmlađim generacijama domaćih vizuelnih umetnika kroz direktnu pomoć za njihovo uključivanje u profesionalni život i galerijsku scenu Srbije. Mogućnost da predstave svoj rad stručnoj javnosti i široj publici, kao i stvaranje šanse za prodaju umetničkih dela tržištu savremene umetnosti može biti veliki podsticaj na samom početku njihove umetničke karijere.

Galerija ŠTAB (Brun&Brun art consulting), jedna od vodećih galerija savremene umetnosti na našoj umetničkoj sceni će na ovom javnom pozivu izabrati minimum 6 umetnika, čijim će umetničkim radovima biti obezbeđen prostor na prodajnoj platformi ART Dragstor, kao i medijska promocija u široj i užoj umetničkoj javnosti, među kolekcionarima i potencijalnim kupcima umetničkih dela.

Umetnički radovi i imena izabranih autora biće:

 • postavljeni na poseban deo prodajne platforme Art Dragstor, Birra Moretti Rising Stars, koji će za ovu priliku biti sponzorisan od strane Birra Moretti brenda
 • postavljeni i posebno najavljeni na društvenim mrežama Birra Moretti Srbija, Galerija ŠTAB i Art Dragstor
 • navedena u medijima kroz PR kampanju organizatora

 

Uslovi za učešće na javnom pozivu

Pravo učešća na pozivu imaju svi domaći vizuelni umetnici od 18 do 30 godina u disciplinama: crtež, slika, skulptura i fotografija. Prethodno iskustvo na konkursima i javnim pozivima ove vrste nije neophodno. Učešće na konkursu je besplatno. Konkurs nema temu, tj. slobodna je. Posebno se ohrabruju na prijavljivanje tek završeni studenti i studenti umetničkih fakulteta.

Učesnik ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju projekta, kao ni lice koje je zaposleno kod raspisivača ili sprovodioca poziva.

 

Prijavljivanje i rokovi

Obavezni uslovi pri prijavljivanju na javni poziv:

 • Maksimalan broj poslatih fotografija radova je 4 po učesniku
 • Prijava mora biti dostavljena u vremenskom roku od 07.11. do 25.11.2022. godine
 • Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati
 • Rok za postavljanje pitanja je do 21.11.2022. godine. Pitanja se postavljaju na email adresu konkurs@dragstor.art
 • Prijavljivanje se vrši preko aplikacione forme za elektronsku prijavu koja se može preuzeti na linku OVDE ili se direktno aktivirati na stranici „Birra Moretti Rising Stars“ pritiskom na link „PRIJAVI SE“. Prijave se mogu poslati i na email adresu konkurs@dragstor.art, formu za prijavu možete preuzeti OVDE. Prijave moraju da sadrže:
  • SVE INFORMACIJE O UČESNIKU: IME I PREZIME, KONTAKT EMAIL, TELEFON, ADRESU
  • SVE PODATKE O DELU: NAZIV DELA, DIMENZIJE, TEHNIKU, GODINU NASTANKA I CENU
  • NAZIV FAJLA KOJI SE UPLOADUJE MORA SADRŽATI IME AUTORA, NAZIV I BROJ RADA(primer: MilanMilanovic_NazivRada_br1)
  • slike za upload moraju da budu u formatima JPG, JPEG ili PNG do 5MB i minimum 300 piksela
  • izjavu učesnika o prihvatanju svih uslova Javnog poziva
  • Izjavu o saglasnosti da se u kampanji, objavama, na izložbi radova i u katalogu objavi ime autora, bez obzira na rezultat konkursa
  • svi formulari mogu se preuzeti na stranici „Birra Moretti Rising Stars“

   Napomena: Digitalni radovi nisu obuhvaćeni konkursom

Smatra se da je predajom prijave na javni poziv svaki učesnik prihvatio sve propozicije ovog Javnog poziva i da ispunjava sve uslove za učešce.

 

Žiri za odabir radova

Odabir umetničkih radova koji će se naći na prodajnoj platformi Art Dragstor “Birra Moretti Rising Stars” vršiće stručni žiri u sastavu:

 • Ana Kršljanin, istoričarka umetnosti - Umetnički direktor Galerije ŠTAB
 • Smiljka Čabraja, istoričarka umetnosti – Kustos Galerije ŠTAB
 • Marko Brun, osnivač i vlasnik Galerije ŠTAB

Po isteku roka za prijavljivanje, žiri će pregledati sve blagovremeno pristigle prijave, proveriti da li ispunjavaju propisane uslove, te će od njih odabrati minimum 6 autora koji će predstaviti svoje radove na prodajnoj platform Art Dragstor i učestvovati u PR kampanjama organizatora.

Žiri zadržava pravo da odabere i više od 6 autora.

Odluke žirija su konačne.

Komunikacija će biti omogućena sa konsultantom zaduženim za sprovođenje konkursa (preduzeće Brun&Brun d.o.o. Beograd), odnosno sa licima imenovanim od strane konsultanta za sprovođenje javnog poziva za komunikaciju sa autorima, to će biti omogućeno putem e-mail adrese konkurs@dragstor.art. Bilo kakva direktna komunikacija između učesnika javnog poziva i žirija u vezi sa prijavljivanjem ili sa samim javnim pozivom može dovesti do diskvalifikacije učesnika javnog poziva.

 

Zaštita ličnih podataka

Lični podaci autora koriste se samo u svrhu javnog poziva. Pravni osnov za obradu podataka je član 12 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Primaoci podataka o ličnosti su članovi žirija, konsultant za sprovodjenje javnog poziva, kao i lica angažovana od strane konsultanta za sprovođenje javnog poziva.

Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhu sprovođenja javnog poziva uz poštovanje primenjivih zakona. Podaci se brišu nakon ispunjenja svrhe – sprovođenja javnog poziva.

 

Autorska prava, obaveze i objavljivanje

Prijavljeni radovi moraju biti autorski radovi lica koja se prijavljuju na javni poziv i koja moraju imati sva vlasnička, moralna i intelektualna prava na prijavljeno delo.

Studenti umetničkih fakulteta su obavezni da po potrebi od svojih fakulteta pribave saglasnost za prodaju i javno prikazivanje svojih umetničkih radova.

Raspisivač javnog poziva niti sprovodilac javnog poziva nemaju nikakvu odgovornost za poreklo, autorstvo niti vlasništvo nad umetničkim radovima.

Prodajna platform Art Dragstor tj. firma Brun & Brun d.o.o. koja je vlasnik brenda Art Dragstor će kao sprovodilac javnog poziva upravljati prodajom na javnom pozivu odabranih radova tokom trajanja projekta i izložbenog dela javnog poziva, o čemu će se sa svakim autorom sačiniti poseban ugovor koji će obuhvatiti isključivo umetničke radove koji su izabrani na javnom pozivu i to samo u roku trajanja projekta.

Učesnici izabrani na javnom pozivu su dužni da sve vreme trajanja projekta (prodaje) imaju dostupne na javnom pozivu izabrane umetnicke radove i po potrebi i pozivu sprovodioca poziva ih donesu u galerijski prostor preduzeća Brun&Brun (Galerija ŠTAB).

Preduzeće Brun&Brun ima pravo da umetnička dela sa javnog poziva, po svom izboru, drži izložena kao eksponate u svom izložbenom prostoru u svrhu prodaje, promocije javnog poziva ili autora umetničkog dela.

Prijavom na javni poziv, učesnici daju organizatoru saglasnost i pravo na besplatno korišćenje priloženih fotografija umetničkih radova i umetničkih radova za:

 • Izložbe u okviru konkursa “Birra Moretti Rising Stars”
 • Objavljivanje fotografija radova u štampanoj i / ili elektronskoj publikaciji organizatora i njegovim internet stranicama i/ili digitalnim katalozima
 • Svrhe PR kampanje, korišćenje u javnim medijima, internet stranicama i društvenim mrežama organizatora

Takođe, prijavom na javni poziv učesnici daju organizatoru saglasnost da se u kampanji, obajavama, na izložbi radova i u katalozima može obajaviti ime autora.

Troškove transporta, kao i troškove eventualnih oštećenja umetničkih radova pri transportu do izložbenog prostora snosi autor.

Troškove opremanja radova snosi autor.

Birra Moretti brend je isključivo sponzor platforme „Birra Moretti Rising Stars“ i kao takva ne učestvuje niti u odabiru radova, niti u kasnijoj eventualnoj prodaji umetničkih radova.

Organizator zadržava pravo promene uslova javnog poziva u bilo kojoj fazi, uz pravovremeno obaveštenje učesnika putem mejla, vebsajta ili društvenih mreža.

Pretražite i budite informisani

Redovne informacije o našoj ponudi možete dobiti prijavom na newsletter

© 2018. All Rights Reserved

with love by Point Mars